Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Billetsalg er ikke omfattet den nyere købelov, vedrørende en reklamationsret på 24 måneder.

Køb af billetter til event eller eventrelaterede tillægsprodukter såsom madbilletter, overnatning, transport mm. er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et arrangement aflyses refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto. Gebyrer refunderes ikke.

Nakonvent formidler kun salg og bestilling af billetter mellem slutkunde og arrangør. Derfor skal enhver form for reklamation der vedrører selve arrangementet, rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, er du altid velkommen til at kontakte Nakonvent på nakonvent@nadanmark.dk

Nakonvent har intet ansvar over for billetkøberen vedrørende arrangørens aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Al henvendelse herom rettes til nakonvent@nadanmark.dk og dette videresendes til arrangøren.